tiistai 19. toukokuuta 2015

Metsässä huutaa kaatunut puu

Äänestämättömyydestä piti mainitsemani tämä: 
  1. Maassa on neljä miljoonaa (4000000) äänioikeutettua. Näistä neljännes (1000000) jättää äänestämättä, koskapa kokevat ettei äänestäminen vaikuta mihinkään*.  
  2. Puolueisiin kuuluu kolmisensataatuhatta (300000), mikä on siis kymmenesosa äänestäneistä. Puolueisiin kuuluvista kymmenesosa (30000) on oikeasti aktiivisia. 
  3. Puoluekuri pitää huolta kansanedustajien mielipiteistä - kansanedustajilla ei ole omia mielipiteitä, mitä päätöksiin tulee. 
  4. Hallitusta muodostettaessa eniten ääniä saanut puolue (tänä vuonna 20% äänistä, mutta 25% paikoista) dominoi seuraavan neljän vuoden päätösten suuntaa; äänimäärä sinällään jaetaan omituisella laskutoimituksella vaalipiireittäin ja puolueittain niin, että äänimäärä sinällään ei ratkaise mitään.  
  5. Päätöksenteossa keskitytään siihen, miltä homma näyttää - ei siihen mitä pitäisi tehdä. Eduskunnan efektiivinen toiminta-aika on enintäänkin kolme vuotta - kustakin vaalikaudesta vuosi haaskataan kampanjointiin ja varman päälle pelaamiseen. 
Siis: 50 ihmistä (loput 150 [näistä puolet hallituksessa] heittelee kapuloita rattaisiin) on sekavalla laskutoimituksella valittu päättämään 5000000 ihmisen asioista. Tällä ei ole mitään tekemistä kansanvallan kanssa - joukkojen vallan kyllä.

En kuulu yhteenkään puolueeseen. En sellaiseen myöskään aio liittyä - enkä myöskään perustaa sellaista jota itse suostuisin kannattamaan. Puoluekoneistolla on aivan liikaa valtaa - ja koska kyseessä on nimenomaan koneisto, seurauksena on konemaisia toimintamalleja, joissa logiikka vastaa googlekääntäjän narratiivia. Ja tällaista systeemiä en aio pönkittää myöskään tulevissa vaaleissa. *Väittämä "Jos et äänestä, et voi valittaa" on aivotonta teuraskarjan retoriikkaa.

Ei kommentteja: